רשימת מאגר מטפלים ונותני שירות
עם עמותת גוונים של סגול לקידום זכויות חולי פיברומיאלגיה

39140974_1876529605982086_12500936106704

בבקשה לקרוא הכל

רק מי שיציג תעודת חבר בעמותה (בתוספת תעודת זהות / רישיון המראה את אותו שם בתעודה) יהיה זכאי לקבל את ההנחה במחיר שנקבע עם העמותה מראש בשונה מהמחיר הרגיל.

הנחה מיוחדת:

עמותת גוונים של סגול, הוקמה כבית חם ואוהב לחולי פיברומיאלגיה ומשפחותיהם.

תמיכה, מידע, קידום, הכרה ממסדית ועדכון מחקרי לטיפול מועיל הן מאבני היסוד של העמותה.

שנים של נסיון, מחקר, למידה והשקעה הובילו את מקימות העמותה למסקנה שניתן לפעול אחרת ולקדם את הדברים עבור חולי פיברומיאלגיה בכלל ובישראל בפרט.

ברוח  העמותה מתקיימים רוך לצד עוצמה, הבאים לידי ביטוי בחיבוק החולים מחד וצעידה נחושה קדימה למען קידום זכויות מאידך. מובילות העמותה חולות פיברומיאלגיה בעצמן, מחוברות באופן עמוק לנושא ומחויבות באופן אישי להישגים למען קידום זכויות חולי פיברומיאלגיה נוספים.

המנהלות הן: נטע קובלסקי ודלית שמואלי.

אנו מאמינים שכל אדם זקוק לחיבוק וליחס אישי - כי כל אחד הוא אינדיבידואל.

חשוב לנו להציע לחברי העמותה שלנו עזרה רחבה שתכלול גם מטפלים אלטרנטיביים ומאמנים מכל הסוגים, ולכן אנחנו פותחות את דלתנו לכל מטפל ולכל מאמן שיהיו מעוניינים ליצור שיתוף פעולה עם העמותה ולהעניק מחירים מיוחדים לחברי העמותה.

מי שיצטרף לנותני השירות לחברי העמותה, יצטרף גם לקבוצת הפייסבוק בנושא "גוונים לנשמה".
בקבוצה אפשר להעלות טיפים ופרסומים הקשורים כמובן, למחירי העמותה.

קבוצה זאת היא קבוצת בת של עמותת גוונים של סגול לקידום זכויות חולי פיברומיאלגיה. 
כאן נעלה את כל שיתופי הפעולה הנכללים בכרטיס החבר.

בקבוצה נמצאים מטפלים, מאמנים, חברות, חנויות וכל מקום אשר באים לקראת חברי העמותה ומעניקים מחירים מיוחדים, מידע, כלים ושירותים נוספים.

כלל אחד מאוד חשוב בקבוצה - לכבד איש את רעהו! 
וזה אומר שאין להעביר ביקורת על עבודה / סוג עבודה של נותן שירות בקבוצה.

אדם/חברה שלא יעמוד/ו בכלל זה יוסר מהקבוצה ומרשימת נותני השירות לחברי העמותה שלנו.
כללי ההתנהלות חלים גם על מחזיקי כרטיס החבר.

הצהרות והתחייבות נותן השירות:

אנו מתחייבים בפניכם כי אנו נותנים את השירות על פי חוק, באופן מקצועי ואתי.
אנו מצהירים ומתחייבים כי אנו בלבד אחראים כלפי האדם המגיע עם כרטיס חבר של העמותה.

אנו מצהירים כי ברור לנו שאין לעמותה כל מחויבות שהיא כלפינו וכי אתם תפרסמו את שמנו לגבי שיתוף הפעולה באתר העמותה אך ורק לפי שיקול דעתכם הבלעדי, וכי אתם זכאים להסיר פרסום זה בכל עת ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דתעכם הבלעדי.

אנו מצהירים כי אין ולא יהיו לנו כל טענות כנגד העמותה, חברי העמותה, ועד העמותה או בעלי תפקיד בעמותה, מכל סיבה שהיא.

המעוניינים להצטרף למאגר נותני השירות לחברי העמותה ולהיות בעלי יכולת לענות בקבוצה, מוזמנים ליצור קשר טלפוני עם דלית שמואלי בטלפון 052-5811005.